Vatan Şairi Namık Kemal

Kimdir?

Vatan Şairi Namık Kemal

Namık Kemal, Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş, Genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir


21.12.1840 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Sakız'da 02.12.1888 tarihinde öldü

 

Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncüsü, Genç Osmanlı hareketinin bir üyesi, gazeteci, devlet adamı, ünlü yazar ve şairdir. Özellikle "İntibah" romanı ve "Vatan, Yahut Silistra" adlı oyunu ile tanınıyor. Asıl adı Mehmed Kemal.

 

Hayatı

Türk edebiyatında önde gelen bir şair ve tiyatro yazarıdır. "Vatanın Şairi" olarak da bilinir. Namık, şair Eşref Paşa'nın adını aldı. Babası II. Abdülhamid döneminde astrolog olarak görev yapan Mustafa Asım Bey'di. Annesini erken yaşta kaybettiğinde, çocukluğunu büyükbabası Abdüllâtif Paşa ile Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçirdi. Bu yüzden özel bir eğitim aldı. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında babasıyla birlikte İstanbul'a döndü.

 

 

1863'te Porte Tercüme Odasına katip olarak girdi. Dört yıllık görev süresi boyunca, zamanın önemli düşünürleri ve sanatçılarıyla tanışma fırsatı buldu. Öte yandan Taşvir-i Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazdı. Gazete, Yeni Osmanlı Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yayınlanması sonucunda 1867'de kapatıldı.

 

Çeşitli engeller koydu ve görevini erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa'nın daveti üzerine Ziya Paşa ile Paris'e kaçtı. Bir süre sonra Londra'ya taşındı ve Ali Suavi tarafından Yeni Osmanlılar adına M. Fazıl Paşa'nın mali desteğiyle yayınlanan Muhbir gazetesi için yazmaya başladı. Ancak Ali, Suavi ile aynı fikirde olmadığında muhbirden ayrıldı. 1868 yılında M. Fazıl Paşa'nın da desteğiyle Hürriyet adı altında bir gazete daha yayınladı.

 

Çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda Avrupa'da desteklenmedi ve 1870 yılında vali Hüsnü Paşa'nın çağrısı üzerine İstanbul'a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik, 1872 yılında beylerle İbret gazetesini kiraladı. Gazete dört ay boyunca hükümet tarafından kapatıldı. Namık Kemal, İstanbul'dan yeniden çıkarılmak üzere Gelibolu Valisi olarak atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan Yahut Silistire, 1873 yılında Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğinde oyun halkı heyecanlandırdı ve olaylara neden oldu. O zaman İstanbul'a dönen Namık Kemal, birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez cesaretle Magosa'ya sürüldü.

 

1876'da Birinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. Konsey üyesi oldu (Danıştay). Kanun-î Esasi'yi (Anayasa) hazırlayan komitede yer aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdiğinde. Abdülhamid Parlamentoyu kapattıktan sonra tutuklandı. Beş ay hapis yattıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879'da Midilli'nin valisi oldu. Aynı görevle 1884'te Rodos'a ve 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu'daki Bolayir'e gömüldü.

 

Sanatsal Özellikler

Tanzimat döneminin en önemli düşünürlerinden, sanat ve politikacılarından biridir. “Toplum için sanat” kavramını benimsemiştir. Sanatı toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullandı. Çalışmalarını halkın anlayabileceği basit bir dilde yazmayı amaçladı. Divan edebiyatının fantezi-sanat nesirleri yerine belirli bir düşünceyi aktarmayı amaçlayan yeni bir nesir kullandı. Çalışmalarında noktalama işaretleri kullandı.

 

Gençliği

Divan edebiyatı tarzında şiirler yazdı, Avrupa'ya gittikten sonra yeni edebiyatlar aldı ve bu yolda eserler üretti. Namık Kemal Fransız edebiyatını örnek aldı ve romantizmden etkilendi. Şiirleri eski ve konu olarak yenidir. Vatan, ulus ve özgürlük gibi konuları ele aldı. Ayrıca şiirlerinde zorlayıcı bir insan yarattı. Tiyatrosu eğlencenin en yararlısı olarak nitelendirdi, onu halkı eğitmek için bir okul olarak gördü ve sahne dili ve tekniği açısından başarılı çalışmalar yaptı.

 

Eserleri


Duran Mete Baki ile (1931)

Tiyatro Eseri
Vatan Yahut Silistre (Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri)

Oyun
Duranoğulları (1831)
Vatan, Yahut Silistre (1873, ilk sergilenen oyun)
Zavallı Çocuk (1873)
Akif Bey (1874)
Celaleddin Harzemşah (1885)
Kara Bela (1908)
Gülnihal
Bir Zamanlar Gızanken

Roman
İntibah, 1876 (yeni harflerle, 1944) (İlk edebi roman)
Cezmi, 1881 (yeni harflerle, 1969) (ilk tarihi roman )

Yorumlar

İlk yorumu siz yazın!

Bu konu için hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazarak destek verin!

Yorum Yap